Forside

 
  Forretningsudvalg  
  Hvem er vi  
  Historie  
  Børn på hjem  
  Lillebror Lotteri  
  Partnere  
  100 års jubilæum  
     
     

100 År

1908-2008

Instutionerne

 

BØRNEGAARDEN BELVEDERE
(samt "Pilehuset" og "Papegøjen")


Børnegaarden Belvedere

Den har oplevet en broget historie som privatbolig, vandrehjem, tysk indkvartering under 2. verdenskrig og sidst bolig for husvilde.

I 1950 forærede Svendborg Kommune området med tilhørende anneks til Børnehjælpsdagen.

Børnehjælpsdagen gik i gang med en gennemgribende renovering og tilbygning af en trappesektion plus indretning af lejlighed på 2. sal til et kommende forstanderpar.

Børnegaarden indeholdt en børnehave til 67 børn og et fritidshjem til 35 skolebørn.

I 1960/61 købte Børnehjælpsdagen villaen ved siden af, Belvedere 54. Den virkede som forstanderbolig indtil juli 1970. Herefter blev villaen ombygget og åbnede 1. september 1970 som børnehaven "PILEHUSET" med plads til 18 børn, heraf 4-5 med særlige vanskeligheder.


"PILEHUSET"

Børnehaven i den store villa fik også ny status i 1970 nemlig som Børnehaven BELVEDERE med plads til 63 børn fordelt på 4-stuer.

Ved indførelsen af skolefritidsordningen blev fritidshjemmet delvist ombygget og indrettet til modtagelse af børnehavebørn. Den blev indviet 17. november 1990 og fik navnet Børnehaven "PAPEGØJEN" og har plads til 21 børn med 4 ansatte.

Pr. 1. januar 2002 blev Belvedere Børnehave og Pilehuset lagt sammen under fælles ledelse, men fortsætter stadig som to selvstændige institutioner under navnet Børnehaverne på Belvedere, afd. Pilehuset og afd. Belvedere.


 

BØRNECENTRET ENGHAVEN

I 1968 var Børnehjælpsdagen klar med en ny institution i Svendborg, denne gang en vuggestue, normeret til 32 børn.


Børnecenter Enghaven

Den blev placeret midt i lavningen i den grønne trekant ved Enghavevej, nedenfor Viebæltet og den fil dermed en herlig solfyldt, udendørs legeplads.

I midten af 70´erne omdannedes institutionen, således at den fik 2 vuggestuegrupper og 1 børnehavegruppe. I dag har vuggestuegrupperne hver 10 børn og børnehaven 33 børn.

Husets hjerte - de 3 stuer: "Louise", "Magrethe" og "Sct. Georg" er opkaldt efter det man i dag ville kalde sponsorer. "Louise" var ejer af Louise Stuen i Møllergade, og en meget aktiv medarbejder i Børnehjælpsdagen. "Margrethe" var sygeplejerske og havde samlet et større beløb med den hensigt at etablere en børnehave i tilknytning til sygehuset. "Sct. Georg" kommer af 1. Svendborg Gilde, der ligeledes samlede et anseeligt beløb til start af en børneinstitution.

Alle opgav imidlertid og skænkede pengene til Børnehjælpsdagen.

Vuggestuen blev indviet 28. maj, 1968.


 

BØRNEHAVEN TVED

I 1969 henvendte en forældrekreds sig til Børnehjælpsdagen vedrørende oprettelse af en børnehave i Tved.


Børnehaven Tved

Børnehjælpsdagen og Svendborg Kommune var interesserede og bakkede ideen op. I 1970 købtes grunden på Hellet.

Starten gik og dermed også den velkendte kamp mod "papirvældet". Byggeriet gik i gang 1. november 1972.

Børnehaven åbnede 1. juni 1973. Åbningen blev markeret med en reception 16. juni 1973.

Børnehaven var normeret til 50 børn, hvoraf de 20 børn var halvdags.

Børnehaven er i dag normeret til 40 børn, fordelt på 2 stuer med 20 børn på hver.


 

BYPARKEN BØRNEHJÆLPSDAGENS INSTITUTIONER

I det nye store boligkompleks Byparken trådte Børnehjælpsdagen i slutningen af 60´erne i forhandling med boligforeningen om oprettelse af børneinstitutioner i dette område.

Det erindres i dag, at man fra Børnehjælpsdagens side udviste stor ihærdighed og optimisme med hensyn til byggeriet. Men det blev på mange måder en særdeles besværlig og drøj omgang. Fra første kontakt og til indvielsen gik der 7 år.

Et af versene i fællessangen ved indvielsen 16. januar 1974 lød da også således på melodien "Jeg en gård mig bygge vil".

Byggeriet er et spil
der skal gode nerver til
Flere hundred dokumenter
kapital og høje renter.
Man slår til og ta´r sin tørn
og så bygger man for børn.


 

BYPARKENS BØRNEHAVE

Børnehaven i Byparken har plads til 66 børn.

Byparkens børnehave

Desuden har man SKOV-MØLLE-HOLDET, der består af 22 børn og 5 voksne. Det er en stationær gruppe, dvs. at de børn, der er på SKOVMØLLEN vil være der hele deres børnehavetid og de 5 voksne vil være fast tilknyttet SKOV-MØLLEN

 

BYPARKENS VUGGESTUE

Byparkens Vuggestue er en institution under Børnehjælpsdagen, beliggende i Svendborgs nordøstlige udkant. Den er oprettet i 1973.


Byparkens vuggestue

Vuggestuen har 30 børn i alderen 6 måneder til 3 år, fordelt på 3 stuer: Trolde, Krummer og Myre.

Vuggestuen har nogle gode rammer for børnenes trivsel. Der er direkte udgang til legepladsen fra alle tre stuer, og der er en stor legehal i forbindelse med legepladsen.

Vi modtager børn fra flere forskellige kulturer og med forskellig baggrund. Vi er med i et mødreprojekt, som er et samarbejde imellem Kulturel Forvaltning og Socialforvaltningen, som forebyggende indsats overfor unge mødre, som er usikre på forældrerollen.

Vi er omgivet af en dejlig natur, som vi flittigt bruger sammen med børnene.


 

BØRNEHAVEN BØRNEBIKSEN

- er det tidligere FRITIDSHJEMMET BYPARKEN

Institutionen åbnede i 1973 og er nu børnehave for 54 børn, med 5 fastansatte pædagoger og 3 pædagogmedhjælpere.

Gennem årene er bygningen blevet moderniseret og er nu en børnehave, der lever op til tidens krav.

I august 2003 fik BØRNEBIKSEN en "modtagerstue", hvor alle de nye børn går i cirka et år, inden de rykker op på de store børns stuer.


 

Sommerhuset "TROLDHØJ"

Børnehjælpsdagen ejer sommerhuset "TROLDHØJ", som er beliggende i Stenoddens Sommerland på Taasinge.

Det står til rådighed for Børnehjælpsdagens institutioner og beliggende ved skov og strand er meget attraktiv for institutionerne.

Sommerhuset "TROLDHØJ"

Når huset ikke er optaget af Børnehjælpsdagens institutioner, kan det lejes ud til anden side.

 

100% Donation
- Direkte hjælp til børneinstitutioner i Svendborg